Reis door Denemarken

Omhoog


De lijst van Werelderfgoederen van de Unesco omvat gebieden of objecten die een onvervangbaar onderdeel van het culturele of natuurlijke werelderfgoed vormen. In 1972 werd het Werelderfgoedverdrag opgesteld om bijzondere bescherming te bieden aan locaties die door hun universele waarde in aanmerking komen voor behoud als onderdeel van het werelderfgoed voor toekomstige generaties.

Grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling
              
De grafheuvels, runenstenen en kerk van Jelling werden in 1994 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.
In het midden van de Vikingtijd, rond het jaar 1000, was Jelling gedurende enige decennia de woonplaats van de Deense koningen. Van 2 koningen is zeker dat ze hier hebben gewoond, namelijk Gorm, bijgenaamd "de oude" en zijn zoon Harald I van Denemarken, bijgenaamd " Blåtand (Blauwtand)" . Deze koningen hebben de beroemde monumenten van Jelling nagelaten: de 2 enorme grafheuvels en 2 stenen met inscripties in runenschrift. De huidige koningin Margaretha II van Denemarken is verwant aan deze koningen.
Op de plaats van de huidige kerk van Jelling stond eerst een houten kerk, gebouwd rond het jaar 960. Tussen 1050 en 1100 werd deze vervangen door een kerk van steen. Tijdens opgravingen aan het eind van de jaren '70 van de twintigste eeuw is onder de kerk een grad gevonden met daarin de overblijfselen van een man. Dit is waarschijnlijk het lichaam van koning Gorm.
Op de kleine runensteen van Jelling staat de volgende tekst : Koning Gorm heeft dit monument opgericht ter nagedachtenis aan zijn vrouw Thyre, de glorie van Denemarken.
Op de achterkant van de kleine steen staat : Denemarken. Het is de eerste verwijzing naar het land Denemarken in de geschiedenis.
Op de grote runensteen staat : Koning Harald heeft opdracht gegeven dit monument te maken ter herinnering aan Gorm, zijn vader, en Thyre, zijn moeder, de Harald die heel Denemarken voor zich gewonnen heeft en Noorwegen en de Denen christenen maakte. Een kopie van van deze steen staat sinds 22 juni 1936 op het Domplein in Utrecht. Het is een geschenk van Denemarken bij het 200-jarig bestaan van de Universiteit Utrecht.
Er zijn 2 grafheuvels in Jelling; de noordelijkste is de Grafheuvel van Thyre, de zuidelijke is de Grafheuvel van Gorm. De grafheuvel van Thyre is 8,5 meter hoof en 65 meter lang en is daarmee de grootste grafheuvel in Denemarken. Één van de Noord-Germaanse- of Vikingstijlen heeft dankzij de vondst van een zilveren beker in het graf van Gorm de naam
Jellinge Stijl gekregen.

Kathedraal van Roskilde
    

De kathedraal van Roskilde is een gotische kathedraal in de stad Roskilde op het Deense eiland Sjælland. De kathedraal is gebouwd in de 12de en 13de eeuw, en tot in de 19de eeuw hebben er wijzigingen en uitbreidingen plaats gevonden. Vanaf de 15de eeuw worden leden van het Deense koningshuis er begraven. De kathedraal werd in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Het is één van de oudste uit baksteen opgetrokken post-Romeinse gebouwen in Noord-Europa. De kerk wordt gebruikt door leden van de parochie Roskilde Domsogn.

Kasteel Kronborg
         
Kasteel Kronborg,
gelegen bij Helsingør op het Deense eiland Sjælland, stamt hoofdzakelijk uit de renaissance. Het interieur dateert uit de renaissance en de barok.
Het kasteel ligt op een landtong waar de Sont op zijn smalst is. Het Zweedse Helsingborg ligt op niet meer dan 4 km afstand. De Deense koning Erik VII bouwde hier rond 1420 het eerste fort en ging hier de Sonttol heffen op langsvarende schepen. Het strategisch en symbolisch belang heeft sindsdien op diverse momenten een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van Noord-Europa. Voor de Denen is het van onschatbare waarde.
Het huidige bouwwerk gaat terug tot 1574, met, na de ontwikkeling van kanonnen, een laatste grote uitbreiding in de late 17de eeuw. De naam Kronborg komt pas rond 1585 in zwang. Het kasteel is wereldwijd bekend als kasteel Elsinore, de plaats van handeling in Shakespeare's drama Hamlet. Het toneelstuk wordt regelmatig opgevoerd op de binnenplaats, op de wallen en op andere locaties in de vesting. De eerste keer was op de 200e sterfdag van "the Bard" in 1816, met soldaten van het fort als acteurs.
Het kasteel werd in 2000 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

IJsfjord van lluissat
                   
De IJsfjord van llulissat (Groenlands : llullissat Kangerlua, Deens : Jakobshavn Isfjord) is 40 km lang, 7 km breed en loopt vanaf de Groenlandse IJskap in het binnenland naar de baai Qeqertarsuup Tunua, in de buurt van de stad llulissat. Deze fjord aan de westkust van Groenland vormt de monding in zee van de gletsjer Sermeq Kujalegg ( of Jakobshavn Isbræ).
Deze gletsjer beweegt zich met een snelheid van 19 meter per dag en zet per jaar 35 m³ ijs af.
De IJsfjord van llulissat werd in 2004 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

  Gastenboek

Laatst bijgewerkt: 17-04-2014 © Birkelund camping, 3577 Hovet i Hallingdal, Noorwegen 2011
Birkelund-camping 3577 Hovet i Hallingdal Norge
Tel. 0047 32 08 97 68
informasjon@birkelund-camping.com